Ιστορικά, οι επιδημικές εξάρσεις επιδρούν αρνητικά στη διαχείριση χρόνιων νοσημάτων όπως ο καρκίνος. Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας πανδημίας της νόσου Covid-19, ο περιορισμός των μετακινήσεων αλλά και η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών υγείας αναμένεται να επιφέρει μείωση στον αριθμό των νέων διαγνώσεων καρκίνου αλλά και καθυστερήσεις στη χειρουργική και συστηματική θεραπεία της νόσου.