Η οστεοαρθρίτιδα είναι η πιο κοινή μορφή αρθρίτιδας, επηρεάζει εκατομμύρια συνανθρώπων μας παγκοσμίως και εκδηλώνεται με πόνο και δυσκαμψία των αρθρώσεων.


Παρουσιάζεται όταν ο προ­στατευτικός αρθρικός χόνδρος, που απορροφά φυσιολο­γικά τις τριβές, φθείρεται με την πάροδο της ηλικίας ή με­τά από κάποιο τραυματισμό. Η διάγνωση επιβεβαιώνε­ται ακτινολογικά, όπου ο χώρος μεταξύ των οστών φαί­νεται μειωμένος. Το πρόβλημα είναι ότι όταν η αρθρίτι­δα είναι ορατή στην ακτινογραφία, η ζημιά έχει ήδη γίνει. Το ζητούμενο θα ήταν να είναι εφικτό να τεθεί η διά­γνωση και να αποφευχθεί η καταστροφή σε ένα προγενέ­στερο στάδιο, όταν η κατάσταση θα είναι αναστρέψιμη.