Ο καρκίνος των ωοθηκών, όπως και του μαστού, μπορεί να σχετίζεται με την κληρονομικότητα. Τα κύρια γονίδια που εμπλέκονται στην εμφάνιση της νόσου είναι τα γνωστά BRCA1,2, τα οποία φυσιολογικά δρουν ογκοκατασταλτικά προφυλάσσοντας τον οργανισμό, αλλά όταν φέρουν μετάλλαξη χάνουν την ιδιότητά τους και ευνοείται η καρκινογένεση. Υπολογίζεται ότι στο σύνολο των ασθενών που πάσχουν από καρκίνο των ωοθηκών περίπου 15% φέρει μετάλλαξη BRCA.