Η πιο συχνή κακοήθεια στις γυναίκες παγκοσμίως είναι ο καρκίνος του μαστού και αφορά μεγάλο πληθυσμό ασθενών καθώς υπολογίζεται πως μία στις οκτώ γυναίκες θα νοσήσει κατά τη διάρκεια της ζωής της. Η νόσος εμφανίζει μεγάλει ετερογένεια και η θεραπεία εξαοτομικεύεται με βάση τα ιστολογικά χαρακτηριστικά.