Ενσυνειδητότητα, όρος διεθνώς γνωστός ως mindfulness, ορίζεται ως η κατάσταση που προκύπτει από την με πρόθεση παρατήρηση της εμπειρίας μας, που συμπεριλαμβάνει σωματικές αισθήσεις, συναισθήματα και σκέψεις, στο παρόν.