Ο Πρύτανης κ. Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος εξηγεί στο "Πατρινόραμα" το ακαδημαϊκό "θαύμα" που συντελείται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπίστημιο Αθηνών.