Είναι γνωστό ότι εκτός από τη χρονολογική ηλικία μεγάλη σημασία έχει και η βιολογική ηλικία ενός ανθρώπου. Η τελευταία λαμβάνει υπόψη τη συνολική κατάσταση της υγείας του και μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από τη χρονολογική ηλικία. Ενας νέος τύπος ηλικίακού «ρολογιού», το iAge, παρουσιάστηκε πρόσφατα.

Πρόκειται για τεχνολογικό εργαλείο που δύναται να αξιολογήσει τη χρόνια συστηματική φλεγμονή, για να προβλέψει εάν κάποιος κινδυνεύει να αναπτύξει διαταραχές που αυξάνονται συνήθως σε συχνότητα με την πάροδο της ηλικίας, όπως καρδιαγγειακά ή νευροεκφυλιστικά νοσήματα.