Η πορεία της πανδημίας της Covid-19, δηλαδή η εμφάνιση ενός τέταρτου κύματος, θα εξαρτηθεί από τον βαθμό συλλογικής ανοσίας και από την τήρηση των μέτρων για την αποτροπή της περαιτέρω διασποράς του ιού. Σημεία-κλειδιά είναι η μεταδοτικότητα των μεταλλάξεων και η αποτελεσματικότητα των εμβολίων απέναντι τους.