Τα επόμενα χρόνια ο καρκίνος παγκρέατος θα καταστεί η τέταρτη συχνότερη κακόηθεια. Είναι ενθαρρυντικό ότι υπάρχουν θετικές εξελίξεις στην αντιμετώπιση αυτής της νόσου.