Ενα βήμα μπροστά, δύο πίσω

H Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα πέτυχε – έστω και την τελευταία στιγμή - μία πολιτική συμφωνία σε μία μακροχρόνια διαμάχη μεταξύ αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών. Ο Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Κωνσταντίνος Καρτάλης αναφέρει ότι η συμφωνία αυτή, που θα μπορούσε να θεωρηθεί και ιστορική καθώς αναγνωρίζει έστω και έμμεσα την έννοια της κλιματικής δικαιοσύνης (climate justice), αφορά στη δημιουργία ενός Ταμείου (Fund) για την οικονομική ενίσχυση αναπτυσσόμενων χωρών για την αντιμετώπιση των απωλειών και ζημιών (loss and damage) που προκύπτουν λόγω της κλιματικής αλλαγής (για την οποία ευθύνονται οι αναπτυγμένες χώρες λόγω της χρήσης ορυκτών καυσίμων για την ανάπτυξη τους).

Σημειώνεται ότι για την επίτευξη της συμφωνίας, η αναφορά σε «αναπτυσσόμενες χώρες» αντικαταστάθηκε από αυτή “περισσότερο ευάλωτες χώρες” (όπως μικρές νησιωτικές και λιγότερο αναπτυγμένες χώρες) ώστε όχι μόνο να εξαιρεθεί η Κίνα (κυρίως) από τη δυνατότητα λήψης οικονομικών ενισχύσεων (σ.σ. η Κίνα καταχωρείται ακόμα στις αναπτυσσόμενες χώρες) αλλά και να δεσμευθεί να συμβάλλει οικονομικά στο Ταμείο.

Το ποιές θα είναι τελικά οι «περισσότερο ευάλωτες χώρες» θα αποφασισθεί σε επόμενη φάση σε συνάρτηση με την τρωτότητα των χωρών στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ενώ σοβαροί προβληματισμοί προκύπτουν από το γεγονός ότι δεν υπήρχαν συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τις αναπτυγμένες χώρες για τους πόρους που θα διαθέσουν αλλά και για τη διαδικασία συγκέντρωσης τους.

Με την επιφύλαξη των διαπραγματεύσεων της τελευταίας στιγμής, η Διάσκεψη χάνει δύο (επίσης κρίσιμα) στοιχήματα καθώς με ένα νέο άλλοθι, αυτό της ενεργειακής κρίσης, δεν συμφωνήθηκαν (τουλάχιστον μέχρι το βράδυ της 19ης Νοεμβρίου):

(α) μία σαφής αναφορά-δέσμευση για τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων (συμπεριλαμβανόμενων του πετρελαίου και του φυσικού αερίου), την ίδια δε ώρα που ο στόχος για την εξάλειψη του άνθρακα (coal) αναφέρεται ως “phase down” αντί του αρχικώς επιδιωκόμενου “phase out” και

(β) η ουσιαστική – μέσω δηλαδή συγκεκριμένων δεσμεύσεων των Κρατών Μελών - επιβεβαίωση της Συμφωνίας των Παρισίων για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας κάτω του 1.5 βαθμού Κελσίου.

Πλήρης εικόνα των αποτελεσμάτων της Διάσκεψης θα είναι δυνατή με την ολοκλήρωση των εργασιών που έχουν παραταθεί μέχρι τα ξημερώματα της Κυριακής 20 Νοεμβρίου.

Εξάμηνη παρακολούθηση μετά από την τέταρτη δόση εμβολίου BNT162b2

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Ροδάνθη Ελένη Συρίγου, Γιάννης Ντάνασης, και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα δεδομένα της πρόσφατης δημοσίευσης του Michal Canetti και συνεργατών στην έγκριτη επιστημονική επιθεώρηση The New England Journal of Medicine με θέμα την εξάμηνη παρακολούθηση μετά από την τέταρτη δόση εμβολίου BNT162b2.

Πρόκειται για μια προοπτική μελέτη κοορτής στην οποία συμμετείχαν εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας και αξιολογήθηκε η χυμική απόκριση και η αποτελεσματικότητα του εμβολίου τέταρτης δόσης του εμβολίου BNT162b2 (Pfizer–BioNTech) κατά του SARS-CoV-2 κατά τη διάρκεια μια περιόδου παρακολούθησης 6 μηνών κατά την οποία η μετάλλαξη Όμικρον (κυρίως BA.1 και BA.2) ήταν η κυρίαρχη μετάλλαξη στο Ισραήλ. Η απουσία προηγούμενης λοίμωξης SARS-CoV-2 επαληθεύτηκε με PCR και ορολογικές μεθόδους.

Μεταξύ των συμμετεχόντων που δεν είχαν προηγούμενη μόλυνση από SARS-CoV-2, 6113 συμπεριλήφθηκαν στην ανάλυση της χυμικής απόκρισης (μέτρηση IgG και των εξουδετερωτικών αντισωμάτων) και 11.176 στην ανάλυση της αποτελεσματικότητας του εμβολίου. Η ανταπόκριση αντισωμάτων κορυφώθηκε σε περίπου 4 εβδομάδες, μειώθηκε στα επίπεδα που παρατηρήθηκαν πριν από την τέταρτη δόση κατά τις 13 εβδομάδες και σταθεροποιήθηκε στη συνέχεια. Καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης των 6 μηνών, τα προσαρμοσμένα εβδομαδιαία επίπεδα IgG και εξουδετερωτικών αντισωμάτων ήταν παρόμοια μετά τη λήψη της τρίτης και τέταρτης δόσης και ήταν σημαντικά υψηλότερα από τα επίπεδα που παρατηρήθηκαν μετά τη λήψη της δεύτερης δόσης. Η λήψη της τέταρτης δόσης του εμβολίου BNT162b2 προσέφερε μεγαλύτερη προστασία έναντι της λοίμωξης από SARS-CoV-2 από αυτή που παρείχε η λήψη τριών δόσεων εμβολίου (με τη λήψη της τρίτης δόσης τουλάχιστον 4 μήνες νωρίτερα) (συνολική αποτελεσματικότητα του εμβολίου, 41% - 95% διάστημα εμπιστοσύνης [CI], 35 έως 47). Η χρονική αποτελεσματικότητα του εμβολίου (η οποία συνέκρινε τα ποσοστά μόλυνσης μεταξύ των συμμετεχόντων που δεν είχαν ακόμη μολυνθεί μετά τον εμβολιασμό) μειώθηκε με την πάροδο του χρόνου, από 52% κατά τις πρώτες 5 εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό σε -2% στις 15 έως 26 εβδομάδες.

Η μελέτη έχει αρκετούς περιορισμούς. Πρώτον, μια κοόρτη που αποτελείται από εργαζόμενους στον τομέα της υγείας μπορεί να μην είναι αντιπροσωπευτική του γενικού πληθυσμού. Επιπλέον, συμπεριλήφθηκαν μόνο οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης που δεν είχαν προηγούμενη μόλυνση από SARS-CoV-2, γεγονός που περιόρισε περαιτέρω τη γενίκευση. Δεύτερον, πιθανή μη αναγνωρισμένης υβριδική ανοσία δε μπορεί να αποκλειστεί, παρά τη διεξοδική λήψη ιστορικού και την ορολογική αξιολόγηση. Τρίτον, η απόφαση λήψης της τέταρτης δόσης θα μπορούσε να συνδεθεί με συμπεριφορές αναζήτησης υγείας που δεν αποτυπώθηκαν καλά στα δεδομένα. Τέταρτον, δεν ήταν δυνατή η εκτίμηση τη αποτελεσματικότητας έναντι σοβαρών εκβάσεων μόλυνσης λόγω της απουσίας τέτοιων αποτελεσμάτων στη κοόρτη της μελέτης. Η τρίτη δόση του εμβολίου BNT162b2 έχει αποδειχθεί ότι παρέχει σημαντική προστασία έναντι τέτοιων εκβάσεων. Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει αυξημένη αποτελεσματικότητα μιας τέταρτης δόσης έναντι σοβαρών εκβάσεων κατά τη διάρκεια της βραχυπρόθεσμης παρακολούθησης, αλλά αν αυτή η πρόσθετη αποτελεσματικότητα μειώνεται ομοίως για την προστασία από τη μόλυνση δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η τέταρτη δόση, και πιθανώς οι μελλοντικές αναμνηστικές δόσεις, θα πρέπει να χορηγηθούν με σύνεση ώστε να συμπίπτουν με τα κύματα της νόσου ή να είναι διαθέσιμα εποχιακά, παρόμοια με το εμβόλιο της γρίπης.

Επίσης δημοσιεύτηκε σε: