Οι ασθενείς με οξέα στεφανιαία σύνδρομα (ΟΣΣ), που συμπεριλαμβάνουν κυρίως το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, έχουν πολύ αυξημένο κίνδυνο ανεπιθύμητων συμβαμάτων. Τις τελευταίες δεκαετίες, ο κίνδυνος αυτός έχει μειωθεί δραστικά μέσω της ενδοστεφανιαίας παρέμβασης με αγγειοπλαστική. Ο χρόνος της παρέμβασης καθορίζεται στην οξεία φάση από τη διαστρωμάτωση κινδύνου των ασθενών κατά την εμφάνιση του ΟΣΣ, με κύριο εργαλείο την υπολογιζόμενη κλίμακα κινδύνου GRACE. Παρόλα αυτά, σε πολλές περιπτώσεις η προβλεπτική ακρίβεια της κλίμακας GRACE δεν είναι επαρκής. Μέρος του προβλήματος οφείλεται στο γεγονός ότι δεν αξιολογείται ποσοτικά η μεταβολή των ενζύμων μυοκαρδιακής καταστροφής στον υπολογισμό της κλίμακας. Προς αυτήν την κατεύθυνση, πολυεθνική ομάδα ερευνητών  από την Αθήνα (Θεραπευτική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, (ΕΚΠΑ)), την Χαϊδελβέργη (Department of Cardiology, Angiology, Hemostaseology and Medical Intensive Care, University Medical Centre Mannheim, Medical Faculty Mannheim, Heidelberg University, Mannheim, Germany), το Newcastle (Translational and Clinical Research Institute, Vascular Biology and Medicine Theme, Faculty of Medical Sciences, Newcastle University, Newcastle upon Tyne, UK) και την Ζυρίχη (Center for Molecular Cardiology, University of Zurich, Zurich, Switzerland), ανέπτυξαν τροποποιημένη κλίμακα GRACE (modified GRACE score) που συμπεριλαμβάνει την έκταση της οξείας μυοκαρδιακής βλάβης, όπως αυτή εκτιμάται από τα επίπεδα τροπονίνης στο αίμα. Η νέα κλίμακα αναπτύχθηκε σε συνολικό πληθυσμό 9,803 ασθενών με ΟΣΣ, που αντιμετωπίστηκαν σε τριτοβάθμια νοσοκομεία 3 διαφορετικών χωρών. Το modified GRACE ήταν ανώτερο από την πρωτότυπη κλίμακα τόσο στην κοορτή αρχικής ανάπτυξης με ΟΣΣ  (n=5,515) όσο και στην κοορτή τεκμηρίωσης (SPUM-ACS, n=4,288), τόσο ως προς την επίπτωση της θνητότητας όσο και σε δευτερεύον τελικό σημείο καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Επίσης, υπερτερούσε τόσο σε σχέση με τη θνητότητα εντός του νοσοκομείου όσο και σε αυτήν των 30 ημερών και 1 έτους.  Αυτά τα πρωτότυπα αποτελέσματα ανοίγουν το δρόμο για την αξιολόγηση της αντικατάστασης της αρχικής κλίμακας διαστρωμάτωσης κινδύνου από το modified GRACE στην καθημερινή κλινική πράξη.

Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο έγκριτο περιοδικό JAMA cardiology (DOI: 10.1001/jamacardio.2023.2741), της Αμερικανικής Ιατρικής Εταιρείας (Αmerican Medical Association) και είχε σημαντική ελληνική συμμετοχή. Συγκεκριμένα, την επιμέλεια, το σχεδιασμό και την οργάνωση της μελέτης είχαν οι Kαθηγητές  Κίμων Σταματελόπουλος (Θεραπευτική Κλινική, ΕΚΠΑ) και Κωνσταντίνος Στέλλος  (Department of Cardiology, Angiology, Hemostaseology and Medical Intensive Care, University Medical Centre Mannheim, Medical Faculty Mannheim, Heidelberg University),  και ο Γεώργιος Γεωργιόπουλος (Ακαδημαϊκός Υπότροφος Θεραπευτικής Κλινικής, ΕΚΠΑ). Επίσης, στη συγγραφική ομάδα συμμετείχαν και οι ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής Δημήτριος Δελιαλής, Γεώργιος Μαυραγάνης και Ελένη Μανέτα.