Η ασπιρίνη σε χαμηλή δόση έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως για την πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου. Παραμένει ασαφής η ισορροπία κόστους-οφέλους μεταξύ της πιθανής μείωσης των ισχαιμικών επεισοδίων και του κινδύνου αυξημένης ενδοκρανιακής αιμορραγίας ειδικά σε μεγαλύτερα άτομα. Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδώρα Ψαλτοπούλου (Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής) και Γιάννης Ντάνασης συνοψίζουν τα αποτελέσματα της κλινικής μελέτης ASPREE που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα στην έγκριτη επιστημονική επιθεώρηση JAMA Network Open. Πρόκειται για μια τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή κλινική μελέτη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο. Σκοπός της μελέτης ήταν να εξακριβωθεί ο κίνδυνος ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου και ενδοκρανιακής αιμορραγίας σε υγιείς ηλικιωμένους 70 ετών και άνω που λαμβάνουν καθημερινά χαμηλή δόση ασπιρίνης. Οι συμμετέχοντες ήταν μεγαλύτεροι ενήλικες χωρίς συμπτωματική καρδιαγγειακή νόσο. Η ένταξη στη μελέτη πραγματοποιήθηκε μεταξύ 2010 και 2014 και οι συμμετέχοντες παρακολουθήθηκαν για μια διάμεση περίοδο 4,7 ετών. Οι συμμετέχοντες λάμβαναν άπαξ ημερησίως 100mg ασπιρίνη ή εικονικό φάρμακο. Μεταξύ 19.114 μεγαλύτερων ενηλίκων (10.782 γυναίκες [56,4%], διάμεση ηλικία 74 έτη), 9.525 άτομα έλαβαν ασπιρίνη και 9.589 άτομα έλαβαν εικονικό φάρμακο. Η ασπιρίνη δεν προκάλεσε στατιστικά σημαντική μείωση στην εμφάνιση ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου. Ωστόσο, παρατηρήθηκε μια στατιστικά σημαντική αύξηση στα περιστατικά ενδοκρανιακής αιμορραγίας μεταξύ των ατόμων που έλαβαν ασπιρίνη (108 άτομα [1,1%]) σε σύγκριση με εκείνους που έλαβαν εικονικό φάρμακο (79 άτομα [0,8%]). Αυτό προέκυψε από αύξηση στο συνδυασμό υποσκληρίδιας, επισκληρίδιας και υπαραχνοειδούς αιμορραγίας με την ασπιρίνη σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο (59 άτομα [0,6%] έναντι 41 ατόμων [0,4%]). Αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο καταγράφηκε σε 49 άτομα (0,5%) που λάμβαναν ασπιρίνη σε σύγκριση με 37 άτομα (0,4%) που λάμβαναν εικονικό φάρμακο. Συμπερασματικά, η συγκεκριμένη μελέτη ανέδειξε μια σημαντική αύξηση στην εμφάνιση ενδοκρανιακής αιμορραγίας με τη λήψη χαμηλής δόσης ασπιρίνης ημερησίως, αλλά όχι σημαντική μείωση του ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου. Αυτά τα ευρήματα μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τη χρήση ασπιρίνης σε μεγαλύτερα άτομα επιρρεπή στην ανάπτυξη ενδοκρανιακής αιμορραγίας μετά από τραύμα στο κεφάλι.