Οι πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες είναι μια ομάδα νοσημάτων που χαρακτηρίζονται απ τη δυσλειτουργία των πλασματοκυττάρων, μιας υποομάδας ώριμων Β-λεμφοκυττάρων που παράγει ειδικές πρωτεΐνες που αποτελούν τα αντισώματα του οργανισμού. Εχουμε έτσι παρουσία παραπρωτεΐνης αλλιώς μονοκλωνικής ανοσοσφαιρίνης οποία εμφανίζεται στην περιοχή των γ-σφαιρινών στην ηλεκτροφόρηση ορού οπότε καιτο όνομα μονοκλωνική γαμμαπάθεια. Η μονοκλωνική γαμμαπάθεια αδιευκρίνιστης σημασίας (ΜΓΑΣ) αποτελεί τη συχνότερη πλασματοκυτταρική δυσκρασία και ορίζεται από την παρουσία μονοκλωνικής παραπρωτεΐνης η οποία δεν σχετίζεται με κάποιο κλινικό σύμπτωμα και δεν χρήζει θεραπείας. 

Γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες εμπλέκονται στην παθογένεια της νόσου, όμως  δεν έχουν καθοριστεί ακόμα οι ακριβείς μηχανισμοί. Η συχνότητα της ΜΓΑΣ αυξάνεται με την ηλικία (περίπου 3,2% των ανθρώπων  άνω των 50 ετών και 7,5% άνω των 85) και είναι συχνότερη στους άνδρες, στη μαύρη φυλή και σε ασθενείς με χρόνια φλεγμονώδη αυτοάνοσα νοσήματα.

Είναιπολύ σημαντικό η διαγνωστική προσέγγιση των ασθενών με ΜΓΑΣ να είναι ολοκληρωμένη, καθώς με βάση το προφίλ στη διάγνωση καθορίζεται και η πρόγνωση της νόσου. Υπολογίζεται ότι η παρουσία ΜΓΑΣ σχετίζεται με 1% πιθανότητα ανά έτος ανά ασθενή να εμφανίσει πολλαπλό μυέλωμα, μακροσφαιριναιμία του Waldenstrom, AL αμυλοείδωση ή άλλο λεμφοϋπερπλαστικό νόσημα. Υπάρχουν εργαλεία πρόβλεψης κινδύνου εξέλιξης σε συμπτωματικό μυέλωμα, όπως το PANGEA σκορ το οποίο περιλαμβάνει βιοδείκτες και αξιολογεί και τη διακύμανσή τους μέσα στο διάστημα παρακολούθησης των ασθενών. Ετσι είναι σημαντικό οι ασθενείς με ΜΓΑΣ  να παρακολουθούνται επαρκώς και συστηματικά. 

Με βάση δεδομένα που έχουν προκύψει τα τελευταία έτη φαίνεται πως  η μονοκλωνική παραπρωτεΐνη έχει μοναδικές φυσικοχημικές και ανοσολογικές ιδιότητες και ακόμα και σε χαμηλά επίπεδα, με τη διάγνωση να εμπίπτει στην κατηγορία του ΜΓΑΣ, μπορεί να σχετίζονται με μια σειρά από κλινικά σημαντικά συμπτώματα. Ορίζεται έτσι η μονοκλωνική γαμμαπάθεια κλινικής σημασίας, που περιλαμβάνει μια ομάδα νοσημάτων όπου έχουμε χαμηλά ποσοστά κλωνικών πλασματοκυττάρων Β-λεμφοκυττάρων, μονοκλωνική παραπρωτεΐνη και βλάβη οργάνου. Το όργανο μπορεί να είναι το νεφρό, το δέρμα,τοπεριφερικό νευρικό σύστημα, το ενδοθήλιο κ.ά. Οι ασθενείς αυτοί χρήζουν θεραπείαςπου στοχεύει στην εξάλειψη του κλώνου. Συμπερασματικά, οι ασθενείς με ΜΓΑΣ πρέπει να παραπέμπονται σε εξειδικευμένα κέντρα αναφοράς για να διασφαλίζεται η ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διάγνωση και την παρακολούθησή τους.