Το έγκριτο διεθνές επιστημονικό περιοδικό New England Journal of Medicine (NEJM, στο διαδικτυακό NEJM Journal Watch- Informing Practice), μόλις στις 3 Ιανουαρίου 2024 δημοσίευσε βραχύ άρθρο για την  επανεμφάνιση συμπτωμάτων COVID-19 μετά από λήψη αγωγής (πχ αντιιικών φαρμάκων) που έχει εγείρει την επιστημονική απορία αν η θεραπεία συσχετίζεται με την επανεμφάνιση συμπτωμάτων σε ορισμένες περιπτώσεις. Η Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Θεοδώρα Ψαλτοπούλου και ο Ιατρός Πάνος Μαλανδράκης, αναφέρουν ότι σύμφωνα με τις αναλύσεις του CDC πάνω σε πολλές μελέτες, φαίνεται ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της λήψης αντιικών χαπιών και του φαινομένου “rebound” COVID-19. Η χρήση του nirmatrelvir/ritonavir (paxlovid) που είναι η συνιστώμενη αγωγή για ήπια-μέτριας βαρύτητας νόσο COVID-19, έχει μειώσει τα ποσοστά νοσηλείας και θανάτου. Η χρήση του molnupiravir για ασθενείς που έχουν αντένδειξη να λάβουν paxlovid, έχει επίσης δείξει θετικά αποτελέσματα. Η χρήση βέβαια των αντιικών χαπιών βρίσκεται σε μικρότερα ποσοστά από το αναμενόμενο, λόγω πιθανά της πεποίθησης ότι η λήψη τους συσχετίζεται με φαινόμενο rebound.

Το CDC δημοσίευσε δύο μελέτες με το θέμα αυτό: μία μετανάλυση από δεδομένα 7 μελετών και μία αναδρομική ανάλυση δύο κλινικών μελετών.  Συνολικά οι μελέτες δεν έδειξαν στατιστικά σημαντική διαφορά στην επανεμφάνιση συμπτωμάτων μετά τη λήψη της αντιικής αγωγής, ενώ συνήθως όταν αυτό συνέβαινε αφορούσε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς ή ασθενείς με σοβαρές συννοσηρότητες, αλλά δεν συσχετίστηκε με αυξημένη θνητότητα ή νοσηλεία.

Με βάση λοιπόν τα δημοσιευμένα αυτά δεδομένα, η χρήση των εγκεκριμένων φαρμάκων για αυτούς τους ασθενείς μειώνει σημαντικά την πιθανότητα νοσηλείας και θανάτου, χωρίς να επηρεάζει το φαινόμενο “rebound” που έχει περιγραφεί, δηλαδή την επανεμφάνιση των συμπτωμάτων της νόσου ή ένα νέο θετικό διαγνωστικό τεστ SARS-COV-2 μετά την ίαση.