Η τιμή της CRP σε ορό ασθενών με COVID-19 είναι ανεξάρτητος προγνωστικός δείκτης για τη βαρύτητα της λοίμωξης. Σε αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών φάνηκε μία συσχέτιση μεταξύ της τιμής της CRP του ορού και της γενετικής ποικιλομορφίας του γονιδίου της CRP. Η Καθηγήτρια Προληπτικής Ιατρικής και Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ Θεοδώρα Ψαλτοπούλου και ο ιατρός Πάνος Μαλανδράκης ανασκοπούν τα δεδομένα που δημοσιεύθηκαν μόλις στις 6 Ιανουαρίου 2024 στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Nature (The death rate of COVID-19 infection in different SARS-CoV-2 variants was related to C-reactive protein gene polymorphisms Scientific Reports (nature.com)). Στην συγκεκριμένη έρευνα που διενεργήθηκε σε 4330 ασθενείς χωρίς συννοσηρότητες, πραγματοποιήθηκε γονοτυπική ανάλυση των πολυμορφισμών CRP rs1205 και rs1800947 σε 2023 θανόντες ασθενείς και 2307 ασθενείς που ανάρρωσαν μετά από νόσο COVID-19, χρησιμοποιώντας τεχνική αλυσιδωτής πολυμεράσης (PCR).Οι ασθενείς αυτοί νόσησαν από τα στελέχη άλφα, δέλτα και όμικρον ΒΑ.5. Στη συχνότητα των συγκεκριμένων γονιδίων φάνηκε μία σημαντική διαφορά μεταξύ των ασθενών που ανάρρωσαν και αυτών που πέθαναν μετά από λοίμωξη COVID-19, με αυτούς που φέρουν τους συγκεκριμένους γονοτύπους να έχουν υψηλότερη συχνότητα! θανάτων. Επιπρόσθετα, οι δύο προαναφερθέντες γονότυποι συσχετίστηκαν με αυξημένες τιμές CRP ορού, και κατ’ επέκταση με βαρύτερη μορφή της νόσου. Συμπερασματικά με βάση τα δεδομένα της μελέτης αυτής, υπήρχαν δεδομένα για αυξημένες τιμές CRP ορού σε ασθενείς που κατέληξαν από νόσο COVID-19 σε σχέση με όσους ανάρρωσαν, κάτι που δείχνει και τη σημαντικότητα του γονιδιακού προφίλ στην έκβαση της νόσησης από κορονοιό.