Σε πρόσφατη δημοσίευση στο έγκριτο περιοδικό JAMA Network αναλύεται η συμμόρφωση  των επιζώντων από καρκίνο με τις κατευθυντήριες γραμμές διατροφής και φυσικής δραστηριότητας της Αμερικανικής επιστημονικής εταιρείας καρκίνου (American Cancer Society). Στόχος της μελέτης ήταν να αξιολογηθεί η συμμόρφωση και οι παράγοντες που σχετίζονται με την τήρηση των οδηγιών τροποποίησης του τρόπου ζωής των επιζώντων από καρκίνο.

 Όπως αναφέρουν οι ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) Θεοδώρα Ψαλτοπούλου (Παθολόγος, Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής), Δρ. Μαρία Καπαρέλου (Ογκολόγος – Παθολόγος), Μιχάλης Λιόντος (Επίκουρος Καθηγητής Ογκολογίας) και ο Θάνος Δημόπουλος (τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ, Καθηγητής Θεραπευτικής - Ογκολογίας - Αιματολογίας και Διευθυντής της Θεραπευτικής Κλινικής), αυτή η μελέτη χρησιμοποίησε δεδομένα από το σύστημα εποπτείας παραγόντων κινδύνου συμπεριφοράς (το κορυφαίο σύστημα τηλεφωνικών ερευνών σχετικά με την υγεία της χώρας) χρησιμοποιώντας τα έτη 2017, 2019, 2021. Η μελέτη περιελάμβανε άτομα που είχαν ολοκληρώσει τη θεραπεία του καρκίνου σε οποιοδήποτε σημείο πριν από το συγκεκριμένο έτος της έρευνας. Τα δεδομένα αναλύθηκαν από τις 19 Σεπτεμβρίου 2022 έως τις 12 Δεκεμβρίου 2022.

Το πρωταρχικό αποτέλεσμα ήταν η συμμόρφωση με τις τρέχουσες οδηγίες της Αμερικανικής επιστημονικής εταιρείας καρκίνου (ACS) για τη σωματική δραστηριότητα, τον δείκτη μάζας σώματος, τη χρήση αλκοόλ και την πρόσληψη φρούτων και λαχανικών. Οι παράγοντες που σχετίζονται με τα ποσοστά συμμόρφωσης στις κατευθυντήριες γραμμές, συμπεριλαμβανομένης της ηλικίας, του φύλου, της φυλής και της εθνικότητας, της τοποθεσίας και του μορφωτικού επιπέδου, αξιολογήθηκαν χρησιμοποιώντας το στατιστικό εργαλείο της γραμμικής παλινδρόμησης.

Συνολικά 10.020 ερωτηθέντες ανέφεραν την ολοκλήρωση της θεραπείας για τον καρκίνο, αντιπροσωπεύοντας 2,7 εκατομμύρια άτομα στις ΗΠΑ σε διάστημα 3 ετών. Από αυτούς τους ερωτηθέντες, 9.121 συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια και για τις 4 παραμέτρους που ποσοτικοποιήθηκαν. Συνολικά 72% των επιζώντων από καρκίνο πληρούσαν κριτήρια για επαρκή φυσική δραστηριότητα, 68% δεν είχαν παχυσαρκία, 12% κατανάλωνε επαρκή ποσότητα φρούτων και λαχανικών και το 50% δεν έπινε αλκοόλ. Συνολικά, το 4% των επιζώντων από καρκίνο τήρησαν και τις 4 κατευθυντήριες γραμμές, με τον μέσο αριθμό των κατευθυντήριων οδηγιών που πληρούνται να είναι 2,0. Οι παράγοντες που σχετίζονται με τη μεγαλύτερη συμμόρφωση περιελάμβαναν το γυναικείο φύλο, τη μεγαλύτερη ηλικία, τη μαύρη φυλή, το υψηλότερο μορφωτικό επίπεδo. Αναλυτικότερα, οι γυναίκες είχαν περισσότερες υγιείς συμπεριφορές από τους άνδρες. Η μεγαλύτερη ηλικία συσχετίστηκε με αυξημένες υγιεινές συμπεριφορές και τα άτομα της μαύρης φυλής είχαν περισσότερες υγιείς συμπεριφορές από τα λευκά άτομα. Το υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο συσχετίστηκε με πιο υγιεινές συμπεριφορές, καθώς όσοι είχαν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είχαν περισσότερες υγιείς συμπεριφορές από εκείνους που είχαν αποφοιτήσει από το γυμνάσιο.

Σε αυτή τη μελέτη φάνηκε ότι μόνο το 4% των επιζώντων από καρκίνο συμμορφώθηκαν πλήρως με τις τρέχουσες συστάσεις της Αμερικανικής Εταιρείας Καρκίνου (ACS). Η βελτιωμένη κατανόηση της τήρησης των οδηγιών και των καθοριστικών παραγόντων της μπορεί να βοηθήσει τους ογκολόγους και τους παθολόγους στην παροχή ολοκληρωμένων συστάσεων για τους ασθενείς τους που βρίσκονται σε μακροχρόνια ύφεση μετά από επιτυχή θεραπεία του καρκίνου.