Η Δρ. Τίνα Μπαγκρατούνι, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Εργαστήριο της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα)  της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τιμήθηκε με το επιστημονικό βραβείο Robert A. Kyle Career Development Award. Το βραβείο χορηγείται από τον οργανισμό International Waldenstrom’s Macroglobulinemia Foundation (IWMF) ώστε να ενθαρρύνει και να χρηματοδοτήσει την έρευνα από  νέους επιστήμονες στο πεδίο της Μακροσφαιριναιμίας Waldenstrom, με στόχο τη δημιουργία της επόμενης γενιάς ερευνητών στην νόσο.  Η Δρ. Τίνα Μπαγκρατούνι επιλέχθηκε να λάβει το βραβείο για την επιστημονική έρευνα με τίτλο «Tracking the Evolution of Ibrutinib Resistant Proteome in WM»  με σκοπό τον χαρακτηρισμό του πρωτεώματος μιας ομάδας ασθενών που εμφανίζουν αντοχή/αντίσταση στην  θεραπεία με τον αναστολέα της BTK ιμπρουτινίμπη, μια εγκεκριμένη και ευρέως χορηγούμενη θεραπεία για ασθενείς με Μακροσφαιριναιμία. Η ερευνητική αυτή προσπάθεια συμπληρώνει μια άλλη έρευνα  η οποία έχει ήδη ξεκινήσει και χρηματοδοτείται από το International Waldenstrom’s Macroglobulinemia Foundation (IWMF) η οποία στοχεύει στον γενετικό και μοριακά χαρακτηρισμό ασθενών με Μακροσφαιριναιμία, για την ολοκληρωμένη κατανόηση της παθοφυσιολογίας της νόσου και των διαδοχικών μοριακών, μεταγραφικών  και γενετικών συμβάντων που μεσολαβούν στον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων, την επιβίωση τους και την ανάπτυξη αντοχής στην θεραπεία.

Τα παραπάνω ερευνητικά έργα αποτελούν συνέχεια μια πολύχρονης και συντονισμένης προσπάθειας για τον πληρέστερο κλινικό, εργαστηριακό, μοριακό και γενετικό χαρακτηρισμό της νόσου που περιλαμβάνει την συνεργατική προσπάθεια κλινικών γιατρών και ερευνητών σε μεταφραστικό επίπεδο. Στην Θεραπευτική Κλινική διεξάγεται  πρωτοποριακή κλινική έρευνα πάνω στην Μακροσφαιριναιμία Waldenstrom για περισσότερο από 30 χρόνια. Αποτέλεσμα αυτής της μακρά ερευνητικής προσπάθειας είναι η δημοσίευση περισσότερων από 120 άρθρων σε διεθνή περιοδικά υψηλού κύρους που αφορούν στην κλινική και μεταφραστική έρευνα, καθώς και διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες. Αποτέλεσμα της κλινικής έρευνας και κλινικών μελετών υπό την καθοδήγηση του Καθηγητή και Διευθυντή της Θεραπευτικής Κλινικής κου Θάνου Δημόπουλου (τ. Πρύτανη ΕΚΠΑ) σε συνεργασία με τον Καθηγητή Στάθη Καστρίτη και την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Γαβριατοπούλου και άλλους συνεργάτες είναι η ανάπτυξη θεραπευτικών συνδυασμών που αποτελούν σήμερα τις καθιερωμένες θεραπευτικές επιλογές για την Μακροσφαιριναιμία Waldenstrom, όπως τα σχήματα Dexamethasone, Rituximab, Cyclofosfamide (DRC), το σχήμα Bortezomib, Dexamethasone, Rituximab (BDR), οι συνδυασμοί ibrutinib με ή χωρίς  rituximab,  του zanubrutinib κ.α. Η κλινική έρευνα συνεχίζεται εντατικά και μέσω του European Consortium for Waldenstrom Macroglobulinemia, του οποίου η Θεραπευτική Κλινική είναι ιδρυτικό μέλος και κύριος συμμέτοχος, με την διεξαγωγή πλήθους κλινικών μελετών. Η διατήρηση και ανάπτυξη προοπτικής βάσης δεδομένων ασθενών με Μακροσφαιριναιμία Waldenstrom επέτρεψε την μελέτη των προγνωστικών παραγόντων της νόσου, την αναθεώρηση του διεθνούς προγνωστικού συστήματος  για την αξιολόγηση της νόσου, την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των νεότερων θεραπειών και της σχετιζόμενης με την νόσο θνητότητας. Στο πεδίο της μεταφραστικής έρευνας, που διεξάγεται στο εργαστήριο της Θεραπευτικής Κλινικής,  έχουν δημοσιευθεί δεδομένα που αφορούν στην αξιολόγηση νέων βιοδεικτών, στην ανάπτυξη τεχνικών για την αξιολόγηση συγκεκριμένων γενετικών μεταλλάξεων στο περιφερικό αίμα αντί στον μυελό των οστών, στην ανάλυση του μεταγραφώματος των κυττάρων της νόσου σε επίπεδο μοναδιαίου κυττάρου ενώ συνεχίζεται με την περαιτέρω γενετική, μεταγραφωμική και πρωτεωμική ανάλυση των κυττάρων της νόσου.

Η αναγνώριση της Θεραπευτική Κλινικής και των γιατρών της στο πεδίο της Μακροσφαιριναιμίας Waldenstrom είναι διεθνής και αντικατοπτρίζεται στην συμμετοχή τους σαν συντονιστές στην διαμόρφωση των διεθνών κατευθυντήριων οδηγιών για την θεραπεία της νόσου της European Society of Hematology, της European Society of Medical Oncology και των οδηγιών που προκύπτουν μετά το  International Waldenström Macroglobulinemia Workshop  και αφορούν την διάγνωση, θεραπεία και παρακολούθηση και την αντιμετώπιση ειδικών επιπλοκών της νόσου.