Τα CARA T-λεμφοκύτταρα αποτελούν μια καινοτόμο ανοσοθεραπευτική προσέγγιση, ειδικά όσον αφορά τις αιμοτολογικές κακοήθειες.