Ο καθηγητής Θάνος Δημόπολους δίνει έγκυρες απαντήσεις σύμφωνα με τον ΠΟΥ για το τρόπο μετάδοσης, τα μέτρα για την πιθανή αναχαίτιση, αλλά και τα μέσα προφύλαξης από τη νόσο.