Η Διεθνής Εταιρεία Μυελώματος (International Myeloma Society) δημοσίευσε πρόσφατα συστάσεις για τους ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα, οι οποίοι είναι ευπαθείς στη λοίμωξη Covid-19 λόγω του εξασθενημένου ανοσοποιητικού τους συστήματος. Οι θεραπευτικές αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη το στάδιο της νόσου, τον κίνδυνο, τη γραμμή θεραπείας (πρώτη γραμμή ή υποτροπή), την κυτταρογενετική ανάλυση / FISH, την ηλικία και τις συννοσηρότητες. Οι επαφές των ασθενών κατά τη διάρκεια της θεραπείας πρέπει να περιοριστούν. Προκρίνεται η χρήση της τηλεϊατρικής για συμβουλευτική από το τηλέφωνο και / ή εικονικές επισκέψεις όποτε είναι δυνατόν. Θα πρέπει να προτιμάται η χορήγηση φαρμάκων από το στόμα όσο το δυνατόν περισσότερο (ανοσοτροποποιητικά φάρμακα και από του στόματος αναστολέας πρωτεασώματος). Εάν χρησιμοποιούνται ενδοφλέβια φάρμακα, είναι δόκιμη η πιθανή μείωση της συχνότητας χορήγησης. θα πρέπει να αξιολογηθεί πιθανή μείωση στη δόση και στη συχνότητα χορήγησης δεξαμεθαζόνης. Για νεαρούς ασθενείς με νεοδιαγνωσθέν πολλαπλούν μυέλωμα, η αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων (ASCT) στην πρώτη γραμμή πρέπει να αναβληθεί και να ακολουθήσουν επιπρόσθετους κύκλους εισαγωγικής θεραπείας ή/και συντήρηση με λεναλιδομίδη. Οι ασθενείς θα πρέπει να εξετάζονται για Covid-19 πριν υποβληθούν' σε μεταμόσχευση. Για ηλικιωμένους ασθενείς με νεοδιαγνωσθέν πολλαπλούν μυέλωμα συστήνεται η χορήγηση θεραπειών από το στόμα, δηλαδή λεναλιδομίδη-δεξαμεθαζόνη. Η δεξαμεθαζόνη πρέπει να μειώνεται σε 20 mg εβδομαδιαίως.