Βασική αρχή της προληπτικής ιατρικής και του προσυμπτωματικού ελέγχου (screening) είναι ότι η πρωιμότερη διάγνωση μιας νεοπλασίας θα μειώσει τον κίνδυνο θανάτου από τη νόσο. Σε πρόσφατο άρθρο στα «ΝΕΑ» αναφερθήκαμε στον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του προστάτη και στην απουσία συμφωνίας στη διεθνή επιστημονική κοινότητα σχετικά με τον ρόλο του PSA σε αυτή τη διαδικασία.