Το λέμφωμα είναι μια αιματολογική κακοήθεια που προσβάλλει το λεμφικό σύστημα, δηλαδή λεμφαδένες και λεμφικά αγγεία, που είναι μέρος του ανοσοποιητικού συστήματος. Υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες λεμφώματος - το Hodgkin και το non-Hodgkin. Το λέμφωμα Hodgkin προέρχεται από
εκτροπή της φυσιολογικής ωρίμανσης και πολλαπλασιασμού των Β-λεμφοκυττάρων.