Η Μακροσφαιριναιμία Waldenstrom (MW) είναι μία πλασματοκυτταρική δυσκρασία η οποία χαρακτηρίζεται από διήθηση του μυελού των οστών από κλωνικά λεμφοπλασματοκύτταρα τα οποία εκκρίνουν μία μονοκλωνική ανοσοσφαιρίνη, την IgM. Είναι μια σπάνια ασθένεια και αποτελεί περίπου το 1%-2% του συνόλου των αιματολογικών κακοηθειών.