Η επιδημιολογική ερευνά έχει καταδείξει ότι ο 90% των καρκίνων δεν είναι κληρονομούμενοι. Διάφοροι παράγοντες κινδύνου έχουν ενοχοποιηθεί για την εμφάνιση αυτών των νεοπλασιών, με κυριότερο την ηλικία. Υπάρχουν όμως και τροποποιήσιμοι παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής, με περισσότερο γνωστό το κάπνισμα.