Τα γλοιώματα είναι νεοπλάσματα που προέρχονται από τα νευροεπιθηλιακά κύτταρα του εγκεφάλου και αποτελούν τη συνηθέστερη πρωτοπαθή κακοήθεια του κεντρικού νευρικού συστήματος. Το γλοιοβλάστωμα είναι το συχνότερο από όλα τα γλοιώματα και η πιο επιθετική μορφή της νόσου.