Ιδιαίτερη σημασία έχει ο έγκαιρος προσυμπτωματικός έλεγχος (screening), δηλαδή η όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου, αφού το αρχικότερο στάδιο του καρκίνου έχει μεγαλύτερες πιθανότητες ίασης, συγκριτικά με το πιο προχωρημένο.