Η ιατρική βιβλιογραφία και οι βάσεις δεδομένων των Διεθνών Οργανισμών εμπλουτίζονται συστηματικά με πολλά άρθρα σχετικά με τον νέο κορωνοϊό (SARS-Cov-2). Καθηγητές από διάφορες Σχολές και Τμήματα του ΕΚΠΑ πραγματοποιούν περιοδική αποδελτίωση των πιο σημαντικών δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων:
- Συμμετοχή Καθηγητών του ΕΚΠΑ στη συγγραφή από τον ΕΦΕΤ οδηγών για τις επιχειρήσεις τροφίμων
- Επιστροφή στις κοινωνικές συναναστροφές μετά από λοίμωξη COVID-19: Οδηγίες από το Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων των ΗΠΑ
- Συμμετοχή μελών του ΕΚΠΑ στην μελέτη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΟΕΕ) για επιπτώσεις της πανδημίας & Προτάσεις για Γαλάζια Ανάπτυξη

 

Σχετικός σύνδεσμος: