Είναι γνωστά τα ευεργετικά αποτελέσματα της άσκησης στον ανθρώπινο οργανισμό. Η άσκηση συμβάλλει στη μείωση του σωματικού βάρους και της σωματικής κόπωσης και στη βελτίωση των νοητικών λειτουργιών. Οι ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο, λόγω της νόσου ή και της θεραπείας. Συχνά παρουσιάζουν απώλεια μυϊκής μάζας, άλλοτε μείωση και άλλοτε αύξηση του σωματικού τους βάρους καθώς και εύκολη κόπωση.