Η ιατρική βιβλιογραφία και οι βάσεις δεδομένων των Διεθνών Οργανισμών εμπλουτίζονται συστηματικά με πολλά άρθρα σχετικά με τον νέο κορωνοϊό (SARS-Cov-2). Καθηγητές από διάφορες Σχολές και Τμήματα του ΕΚΠΑ πραγματοποιούν περιοδική αποδελτίωση των πιο σημαντικών δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων:
- COVID-19 και προσβολή του Νευρικού Συστήματος
- Ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2-Προκλήσεις και προβλήματα
- Γονιδιωματικοί παράγοντες που καθορίζουν  τη παθογένεια του SARS-CoV-2 και άλλων ανθρώπινων κορωνοϊών

 

Σχετικοί σύνδεσμοι: