Η χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (ΧΛΛ) είναι το συχνότερο είδος λευχαιμίας που διαγιγνώσκεται στους ενήλικες, αποτελώντας περίπου το 30% μεταξύ των λευχαιμιών και εμφανίζεται συχνότερα σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Η ΧΛΛ οφείλεται σε κακοήθη εξαλλαγή των λεμφοκυττάρων, με αποτέλεσμα τα κύτταρα αυτά να επιβιώνουν πολύ περισσότερο από τα φυσιολογικά λεμφοκύτταρα και επομένως ο αριθμός τους στο αίμα να αυξάνεται.