Το κάπνισμα είναι ένας από τους σημαντικότερους τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση χρόνιων νοσημάτων - αναπνευστικών, καρδιαγγειακών, νεοπλασιών - και τελικά για τη θνητότητα. Υπολογίζεται ότι ετήσια πάνω από 7 εκατομμύρια θάνατοι συνδέονται άμεσα με το κάπνισμα. Τα τελευταία χρόνια, διαπιστώνεται μείωση του ποσοστού του πληθυσμού που καπνίζει. Συγκεκριμένα, στις ΗΠΑ το ποσοστό των ενηλίκων που είναι καπνιστές έχει περιοριστεί στο 13,7% εμφανίζοντας μείωση κατά περίπου 40% από το 2005.

Παράλληλα με τη μείωση του αριθμού των καπνιστών, παρατηρείται το φαινόμενο να αυξάνεται το ποσοστό εκείνων που είτε καπνίζουν λιγότερο από 10 τσιγάρα την ημέρα είτε καπνίζουν μόνο κάποιες μέρες του μήνα. Σε αυτές τις κατηγορίες μάλιστα ανήκουν με βάση πρόσφατα δεδομένα, οι μισοί καπνιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διαμορφώνεται μάλιστα η αντίληψη ότι σε αυτές τις κατηγορίες καπνιστών, οι βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος είναι περιορισμένες.