Το μικροκυτταρικό καρκίνωμα πνεύμονα αποτελεί ξεχωριστό υπότυπο των καρκίνων πνεύμονα με ιδιαίτερα επιθετική συμπεριφορά και κακή πρόγνωση για την οποία δυστυχώς δεν υπήρξε ουσιαστική θεραπευτική εξέλιξη τα τελευταία 20 χρόνια. Η πρώτη καινούργια θεραπευτική επιλογή που πήρε έγκριση από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων (FDA) το 2018 για αυτό το νεόπλασμα ήταν η ανοσοθεραπεία και συγκεκριμένα το αντίσωμα νιβολουμάμπη που εγκρίθηκε ως 3ης γραμμής θεραπεία.