Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί πλέον το πιο συχνό νεόπλασμα και στα δύο φύλα και σχετίζεται αιτιολογικά με το κάπνισμα- Ωστόσο υπάρχει ένα ποσοστό ασθενών που δεν καπνίζουν και θα εμφανίσουν καρκίνο του πνεύμονα. Η συχνότητα τέτοιων περιπτώσεων είναι μεγαλύτερη στην Ασία και γενετικά η νόσος στους μη καπνιστές θεωρείται διαφορετική οντότητα σε σχέση με αυτή των καπνιστών.

Γνωρίζαμε ήδη ότι στους μη καπνιστές απαντώνται μεταλλάξεις σε γονίδια όπως είναι αυτό του υποδοχέα του επιδερμιδικού αυξητικού παράγοντα (EGFR) που προάγουν την καρκινογένεση. Πλέον, σε όλους τους ασθενείς με συγκεκριμένους ιστολογικούς τύπους καρκίνου πνεύμονα αναζητείται η ύπαρξη τέτοιων μεταλλάξεων καθώς υπάρχουν διαθέσιμες στοχεύουσες θεραπείες που έχουν αυξήσει σημαντικά την επιβίωση των ασθενών.

Πρόσφατα, δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Cell η πιο λεπτομερής μοριακή ανάλυση των γενετικών αλλαγών που συμβαίνουν σε ασθενείς με πρώιμη τοπική νόσο από αδενοκαρκίνωμα πνεύμονα που δεν σχετίζεται με το κάπνισμα. Στη μελέτη αυτή αναλύθηκαν οι αλλαγές που συμβαίνουν στα καρκινικά κύτταρα μη καπνιστών σε επίπεδο DNA, RNA, πρωτεϊνών αλλά και μεταφραστικών τροποποιήσιμων αυτών, ώστε να γίνουν κατανοητά τα μονοπάτια καρκινογένεσης σε μη καπνιστές. Η μελέτη κατέδειξε ότι σε μη καπνιστές, η καρκινογένεση καθορίζεται από περιβαλλοντικά καρκινογόνο, την ηλικία και συγκεκριμένες γενετικές αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές ποικίλουν ανάλογα με το φύλο και την ηλικία του ασθενούς.