Η σημαντική βελτίωση της θέσης ίου Πανεπιστημίου Αθηνών τα τελευταία τέσσερα χρόνια στις παγκόσμιες κατατάξεις (rankings) και η βελτίωση της διεθνούς αναγνωρισιμότητας και φήμης του, είναι αποτέλεσμα της συντονισμένης και στοχευμένης εργασίας όλων. Με τη συνεχή συνεργασία της πολιτείας με τις διοικήσεις των πανεπιστημίων, θα μπορέσει να φανεί ακόμη περισσότερο η συμβολή που μπορούν να έχουν τα πανεπιστήμια στην εκπαίδευση, στην έρευνα, στη μείωση της ανεργίας και στη γενικότερη ανάπτυξη της χώρας μας.