Η ιατρική βιβλιογραφία και οι βάσεις δεδομένων των Διεθνών Οργανισμών εμπλουτίζονται συστηματικά με πολλά άρθρα σχετικά με τον νέο κορωνοϊό (SARS-Cov-2). Καθηγητές από διάφορες Σχολές και Τμήματα του ΕΚΠΑ πραγματοποιούν περιοδική αποδελτίωση των πιο σημαντικών δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων:
- Γενετική προδιάθεση για σοβαρή νόσο COVID-19
- Κίνδυνος εκδήλωσης Αγγειακού Εγκεφαλικού Επεισοδίου σε νοσηλευόμενους ασθενείς με νόσο COVID-19

Επίσης δημοσιεύτηκε σε: