Η λευχαιμία είναι μια αιματολογική κακοήθεια που χαρακτηρίζεται από ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό κυττάρων που παράγονται στον αιμοποιητικό μυελό των οστών. Η λευχαιμία διακρίνεται σε μυελογενή και λεμφογενή και καθένας από αυτούς τους τύπους διακρίνεται σε οξεία και χρονία. Οι οξείες λευχαιμίες προκαλούνται από την ταχεία αύξηση των ανώριμων μορφών κυττάρων (βλαστών) στον μυελό των οστών.