Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι,

Δυστυχώς η πανδημία του SARS-CoV-2 δεν μας επέτρεψε να πραγματοποιήσουμε την ετήσια Εκδήλωση της Θεραπευτικής Κλινικής «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2020».

  • Επιπλέον, στο πλαίσιο λειτουργικών προσαρμογών λόγω COVID -19, ο 45ος τόμος διανέμεται φέτος ηλεκτρονικά:
    https://www.uoa.gr

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους Συναδέλφους που συνέβαλλαν στη συγγραφή αυτού του τόμου.
 
Θάνος Δημόπουλος
Πρύτανης ΕΚΠΑ