Η θεραπευτική των νεπλασιών έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια με την καλύτερη κατανόηση της μοριακής παθογένεσης του καρκίνου και την ανάπτυξη στοχευουσών θεραπειών που έχουν αυξήσει την επιβίωση των ασθενών. Παρά το σημαντικό κλινικό όφελος, η πλειονότητα των ασθενών θα εμφανίσει κόποια στιγμή αντοχή στη θεραπεία που σχετίζεται τόσο με τη μοριακή ετερογένεια του όγκου όσο και με την ύπαρξη πολλαπλών αλλοιώσεων στο DNA κάθε καρκινικού κυττάρου.