Ο καρκίνος του νεφρού αποτελεί την έβδομη συχνότερη κακοήθεια στον ανεπτυγμένο κόσμο. Η πλειονότητα των περιστατικών διαγιγνώσκεται με τοπική νόσο που αντιμετωπίζεται με χειρουργική εξαίρεση. Ωστόσο, 25-30% των περιπτώσεων διαγιγνώσκονται εξαρχής με μεταστατική νόσο, ενώ αρκετοί από τους ασθενείς που διαγνώστηκαν αρχικά με τοπική νόσο θα εμφανίσουν μεταστάσεις.
Τα δύο τελευταία χρόνια έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά η θεραπεία 1ης γραμμής στον μεταστατικό καρκίνο νεφρού. Πλέον τρεις διαφορετικές επιλογές είναι διαθέσιμες: η χρήση μικρομοριακών αναστολέων του υποδοχέα του αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα (VEGFR), ο συνδυασμός των ανοσοθεραπευτικών παραγόντων νιβολουμά-μπη (αντι-PDl αντίσωμα) και ιπιλιμουμάμπη (αντι-CTLA4 αντίσωμα) και, τέλος, συνδυασμοί των δύο θεραπευτικών προσεγγίσεων.