Σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των ογκολογικών ασθενών διαδραματίζει τα τελευταία χρόνια η χορήγηση ανοσοθεραπείας, η οποία επικουρεί το ανοσοποιητικό σύστημα να αντιμετωπίσει τα καρκινικά κύτταρα. Η ανοσοθεραπεία έχει υποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική σε ποικίλους συμπαγείς όγκους όπως ο καρκίνος του πνεύμονα, του ουροθηλίου, του νεφρού, το μελάνωμα κ.λπ. Πραγματικά, η εισαγωγή της ανοσοθεραπείας έχει αλλάξει τη φυσική πορεία των ανωτέρω κακοηθειών, επιτυγχάνοντας παράταση της συνολικής επιβίωσης και βελτίωση της ποιότητας ζωής των ογκολογικών ασθενών. Οι πιο σημαντικοί ανοσοθεραπευτικοί παράγοντες που έχουν αναπτυχθεί είναι μονοκλωνικά αντισώματα που αναστέλλουν τους υποδοχείς PD1/PD-L1 και το CTLA4. Οσον αφορά τον καρκίνο του μαστού, η ανοσοθεραπεία έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη στην υποομάδα των ασθενών με μεταστατικό τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού, δηλαδή σε ασθενείς με αρνητική έκφραση των υποδοχέων οιστρογόνων, προγεστερόνης και Her2.