Σημαντικό ποσοστό νεοπλασιών σχετίζεται με λοιμώδεις παράγοντες, όπως είναι το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και οι ιοί του ανθρώπινου θηλώματος (HPV), της ηπατίτιδος Β και C, ο ιός Epstein-Barr (EBV) και ο ιός ΗIV. Η εκρίζωση τέτοιων λοιμώξεων αλλά κυρίως η ανάπτυξη εμβολίων που θα αποτρέπει τη μόλυνση αποτελεί σημαντικό βήμα για τη μείωοη της επίπτωσης συγκεκριμένων νεοπλασιών.

Το σημαντικότερο βήμα που έχει γίνει στον τομέα αυτόν στο πεδίο της Ογκολογίας ήταν η ανάπτυξη του εμβολίου για τον ιό HPV. Η μόλυνση από τον ιό HPV αποτελεί ένα από τα συχνότερα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα και συγκεκριμένα υπότυποι του ιού ευθύνονται γτα την ανάπτυξη κονδυλωμάτων των γεννητικών οργάνων ή καρκίνου τραχήλου της μήτρας, του πρωκτού, του κόλπου, του πέους, του στοματοφάρυγγα και του αιδοίου.