Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί τον συχνότερο τύπο καρκίνου και στα δύο φύλα καθώς και την κυριότερη αιτία θανάτου από καρκίνο.