Το πολλαπλούν μυέλωμα αποτελεί μια πλασματοκυτταρική δυσκρασία που χαρακτηρίζεται από τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό ενός κακοήθους κλώνου πλασματοκυττάρων που έχει ως αποτέλεσμα την εκδήλωση αναιμίας, νεφρικής ανεπάρκειας, οστικών βλαβών και υπερασβεστιαιμίας.