Το πολλαπλούν μυέλωμα είναι μια πλασματοκυτταρική δυσκρασία στην οποία ένας κλώνος (μια ομάδα) πλασματοκυττάρων πολλαπλασιάζεται αυτόνομα και παράγει μεγάλες ποσότητες ενός συγκεκριμένου αντισώματος (μιας ανοσοσφαιρίνης). Τα κακοήθη πλασματοκύτταρα φωλεάζουν στον μυελό των οστών και προκαλούν διαταραχή στη φυσιολογική λειτουργία του οστού. Πιο συγκεκριμένα, αυξάνεται η δραστηριότητα των οστεοκλαστών (κύτταρα που απορροφούν οστούν) και μειώνεται η δραστηριότητα των οστεοβλαστών (κύτταρα που παράγουν οστούν).
Υπολογίζεται ότι έως και το 80% των ασθενών με νεοδιαγνωσθέν πολλαπλούν μυέλωμα παρουσιάζει οστεολυτικές βλάβες λόγω της υποκείμενης νόσου. Αυτή η ομάδα ασθενών έχει μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης σκελετικών συμβαμάτων συμπεριλαμβανομένων των παθολογικών καταγμάτων (κατάγματα χωρίς εξωγενές εκλυτικό αίτιο), της συμπίεσης του νωτιαίου μυελού και της ανάγκης για χειρουργική ή ακτινοθεραπευτική παρέμβαση. Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτή η σημασία της στοχευμένης αντιμετώπισης της οστικής νόσου σε ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα.