Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και ειδικότερα της επιστήμης των υπολογιστών έχει μεταμορφώσει τις τελευταίες δεκαετίες τόσο την καθημερινότητα όσο και το εργασιακό περιβάλλον στις αναπτυγμένες κοινωνίες. Πλέον, η αναβάθμιση της ισχύος των υπολογιστών και η δημιουργία νευρωνικών δικτύων έχει επιτρέψει την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης σε βαθμό που δεν μπορούσε να προβλεφθεί τα προηγούμενα χρόνια. Στην ουσία της η τεχνητή νοημοσύνη μεταφέρει τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων από τον άνθρωπο σε μια μηχανή και στατιστικά υπερέχει στη διαδικασία αυτή, καθώς τα δεδομένα πάνω στα οποία στηρίζουμε τη λήψη αποφάσεων δεν είναι πεπερασμένα όπως στον ανθρώπινο εγκέφαλο.