Είναι γνωστό με βάση ήδη υπάρχουσες μελέτες πως η επαγγελματική έκθεση σε καρκινογόνα σχετίζεται με την εμφάνιση κακοήθων νόσων. Ενδεικτικά το 2016 συνέβησαν παγκοσμίως 348.741 θάνατοι από καρκίνο σχετιζόμενοι με επαγγελματική έκθεση σε καρκινογόνα και υπολογίζεται πως πάνω από 80% του συνόλου των κακοήθων νοσημάτων σχετίζεται με έκθεση σε περιβαλλοντικούς παράγοντες είτε αυτοί είναι εξωγενείς είτε ενδογενείς.