Αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι η ελαττωμένη κατανάλωση φρούτων και λαχανικών συνεπάγεται κακές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Ωστόσο, τα δεδομένα για την αιτιολογική αυτή σχέση είναι ελλιπή, ενώ δεν είναι σαφής η ακριβής ποσότητα που πρέπει να καταναλώνουμε.