Μια ακόμα πολύ σημαντική διάκριση για την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστρακού Πανεπιστημίου Αθηνών προέκυψε από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της παγκόσμιας κατάταξης Πανεπιστημίων του Οργανισμού QS για το 2021.

Επίσης δημοσιεύτηκε σε: