Είναι γνωστό εδώ και αρκετά χρόνια πως η εμφάνιση κάποιων κακοήθων νοσημάτων εξαρτάται από την ύπαρξη κληρονομικής προδιάθεσης και έχουν αναγνωριστεί γενετικά σύνδρομα που σχετίζονται με την εμφάνιση καρκίνου. Τα περισσότερα γνωστά και καλύτερα μελετημένα γονίδια είναι τα BRCA1/2 (BReast CAncer gene) τα οποία φυσιολογικά δρουν ως ογκοκατασταλτικά, όμως η ύπαρξη μετάλλαξης τα καθιστά μη λειτουργικά και ευνοεί την καρκινογένεση.

Επίσης δημοσιεύτηκε σε: