Ο καρκίνος είναι μια πολύ συχνή ασθένεια στις δυτικές κοινωνίες. Υπολογίζεται ότι περίπου ο μισός πληθυσμός των ανεπτυγμένων κοινωνιών θα διαγνωσθεί με κάποια μορφή καρκίνου κατά τη διάρκεια της ζωής του. Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν κάθε οικογένεια θα έχει μέλη που έχουν προσβληθεί από καρκίνο, δημιουργώντας στους άμεσους συγγενείς δύο βασικά ερωτήματα: αν έχουν αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν καρκίνο και αν υπάρχουν συγκεκριμένες διαγνωστικές ή θεραπευτικές παρεμβάσεις που μπροούν να τους προστατεύσουν.